Nhìn lại mình để tiến bộ trong công việc

Những hành động, giây phút nhìn lại mình sẽ giúp bạn tiến bộ hơn trong công việc cũng như giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ trong việc

NHÌN LẠI MÌNH ĐỂ TIẾN BỘ TRONG CÔNG VIỆC

 
 
Mong muốn thay đổi năng lực để phát triển bản thân;
 
Tìm lỗi của mình và đồng nghiệp để cùng nhau sửa chữa;
 
Tìm khả năng mạnh nhất của mình để rèn luyện nhiều nhất;
 
Tìm khả năng mạnh nhất của mình để tìm cơ hội, môi trường thưc hiện;
 
Tìm khả năng mạnh nhất của đồng nghiệp để tạo cơ hội;
 
Tìm điểm kém của đồng nghiệp để tránh;
 
-Tìm cái hơn của đồng nghiệp để học tập & công nhận.
 
nhìn lại mình để tiến bộ hơn trong công việc 
 
 

Trong Công việc:

 
nhìn lại mình để hoàn thiêjn hơn rong công việc 
 
 
- Biết nhận xét sự việc dưới nhiều góc độ khác nhau, trái ngược nhau;
 
- Biết đặt tâm trạng, vị trí mình vào người khác để hiểu người khác;
 
- Tranh luận công việc dưới nhiều chiều hướng khác nhau, chọn ra cách phù hợp nhất để 
 
thực hiện;
 
- Bám sát vào thực tế hiểu ý nghĩa cốt lõi rồi mới quyết định làm.
 
 

Trong Học tập:

 
 
- Hiểu căn bản 3 điều chính cuộc sống : mục đích cuộc sống, giá trị con người, điều đúng 
 
điều sai;
 
- Nói và trao đổi trong tinh thần xây dựng, mong muốn tốt cho người khác;
 
- Không nói, trao đổi trong tinh thần muốn thể hiện cái tôi của mình;
 
- Tập suy luận logic về thiên nhiên, sự việc, con người, bản thân;
 
- Một nhóm cùng so sánh nhận xét 1 sự việc;
 
- Không học ngay kết luận mà tập suy nghĩ để có kết luận của mình;
 
- Đặt câu hỏi để hướng dẫn, tạo cơ hội cho ngươi khác suy nghĩ, không được nói ngay kết quả làm mất cơ hội suy nghĩ của người khác;
 
- Hiểu sự việc để có thể đơn giản qui về định nghĩa chung;
 
- Làm việc theo cách dùng trí tuệ (tĩnh lặng để suy xét); 
 
- Rèn luyện thói quen tốt thay thế thói quen khác
 
- Biết công việc là cơ hội để học kinh nghiệm, khẳng định mình.

Bình luận