Điện áp, điện thế là gì? Tìm hiểu về điện áp và điện thế dòng điện

Định nghĩa điện áp là gì?

Hiệu điện thế hay điện áp (ký hiệu ∆V hay ∆U, thường được viết đơn giản là V hoặc U, xuất hiện bộ phận khi là đơn vị của điện thế: vôn) là sự việc chênh lệch về điện thế giữa hai cực. Hiệu điện thế là công triển khai được để di dời một hạt điện tích trong trường tĩnh điện từ điểm đó mang lại điểm kia. Hiệu điện thế rất có thể đại diện thay mặt mang lại nguồn năng lượng (lực điện), hoặc sự mất đi, dùng, hoặc ánh sáng lưu trữ (giảm thế).

Vôn kế rất có thể được sử dụng để đo hiệu điện thế giữa hai điểm trong một tập hợp điện; thường gốc thế điện của một hệ thống điện được chọn là bên đất. Hiệu điện thế rất có thể được sinh ra bởi những trường tĩnh điện, dòng điện chạy qua từ trường, nhiều trường từ đột phá theo thời gian, hay sự phối kết hợp của 3 nguồn tại.

Điện áp giữa hai điểm A cũng như B của mạch (ký hiệu khi là UAB) định vị bởi công thức: UAB = VA – VB = -UBA

Dòng điện khi là gì? Khái niệm dòng điện

Dòng điện hay cường độ dòng điện khi là biểu hiện trạng thái hoạt động có phía của các hạt mang điện tích. Dòng điện chỉ sinh ra khi và chỉ khi xuất hiện đủ 3 yếu tố: Nguồn điện (hiệu điện thế), dây dẫn cũng như phụ tải (vật liệu tiêu thụ). Dòng điện ta đo được bằng ampe kế có bộ phận khi là A vào mạch điện là dòng điện sinh ra do phụ tải, cũng như dòng điện max của phụ tải không được phép vượt quá dòng điện của nguồn điện.

>>> kỹ năng và kiến thức liên quan: dòng điện là gì?

Điện thế khi là gì?

Định nghĩa điện thế

trong điện học, điện thế là trường thế vô hướng của điện trường; có nghĩa là gradien của điện thế khi là vector ngược hướng và cùng quy mô cùng với điện trường. Và toàn bộ trường như thế vô hướng, điện thế có giá trị tùy thuộc vào quy ước điện thế của điểm lấy mốc. Vào kỹ thuật điện và điện tử học, khái niệm hiệu điện thế hay điện áp thường được dùng khi đối chiếu điện thế giữa hai điểm, hoặc nói tới điện thế của một điểm khi lấy điểm kia là mốc có điện thế bằng 1. Trong hệ đo lường và thống kê quốc tế, điện thế được đo bằng bộ phận Volt (V).

công dụng điện áp là gì

Phân loại điện thế

Việc phân loại hiệu điện thế phụ thuộc vào ứng dụng cụ thể cũng như quy ước của từng giang sơn. Vào truyền tải điện công nghiệp sống nước ta, EVNfollow quy ước:

– Nguồn điện lưới bé nhiều hơn 1 kV khi là hạ thế

– Từ 1kV đến 66kV khi là trung thế

– Lớn hơn 66kV khi là cao thế

Lưới truyền tải điện ở nước ta năm 1993 là:

– Cao thế xuất hiện 4 mức: 66kV, 110kV, 220kV cũng như 500kV

– Trung thế có 5 mức: 6kV, 10kV, 15kV, 22kV cũng như 35 kV

– Hạ thế xuất hiện 2 mức: 0,4kV cũng như 0,2kV

trong mục đích đồng bộ lưới điện đến năm 2010, tại Việt Nam sẽ có:

– Cao thế xuất hiện 4 mức: 66kV, 110kV, 220kV cũng như 500kV

– Trung thế xuất hiện 2 mức: 22kV và 35 kV

– Hạ thế có một mức: 0,4 kV

Theo, hành lang an ninh lưới điện ở Việt Nam có quy tắc lớn hơn 1000V khi là cao thế. Đối với đồ điện dân dụng, trong bóng hình tivi, điện thế 15-22kV được xem là cao áp.

Bình luận